Gjenerimi Kei Ying Red Mi K30

  • Kei Ying Generation Red Mi K30

    Gjenerimi Kei Ying Red Mi K30

    Vendosni të dytën sepse TPU është gjithashtu e butë. Ajo i përket produktit të butë të gomës si xhel silicë. Shumë njerëz nuk e dinë ndryshimin midis xhelit silicë dhe TPU. Edhe disa shitës të Taobao nuk mund ta kuptojnë, duke thënë që ato të butat janë të gjitha silikoni. . TPU i përket kategorisë së plastikës dhe produkti bëhet me procesin e formimit të injeksionit, domethënë pasi topat e orizit plastik nxehen dhe shkrihen, ato injektohen në kallëpin plastik me një fuçi për të bërë produktin. Silicë ...